Jupiteris

Jupiteris — pati didžiausia Saulės sistemos planeta. Jos masė 2,5 karto didesnė už kitų aštuonių planetų masę. Po Saulės, Mėnulio ir Veneros Jupiteris yra ryškiausias danguje, didžiausias ryškis siekia -2,9 ryškio.
Dėl greito sukimosi apie savo ašį Jupiteris yra šiek tiek susiplojęs — pusiaujo skersmuo didesnis už ašigalinį skersmenį.
Tankią atmosferą sudaro molekulinis vandenilis (apie 89 %), helis (apie 10%), metanas, amoniakas ir kt. Lygiagrečiai su pusiauju debesyse pakaitomis eina 10 porų rudų ir baltų juostų. Baltosiose dujos kyla aukštyn ir vėjas pučia iš vakarų į rytus, rudosiose dujos leidžiasi žemyn ir vėjas pučia iš rytų į vakarus. Vėjo greitis kartais siekia net 130 m/s. Rudų ir baltų juostų lietimosi vietoje susidaro sūkuriai, kurių didžiausias yra daugiau kaip prieš 300 metų pastebėta ovalinė Didžioji Raudonoji Dėmė. Jos ilgis 25 000 km, o plotis 14 000 km. Debesų temperatūra žema — apie -138 °C. Atmosferoje nuolat blykčioja žaibai.
Jupiterio paviršius — apie 17 000 km storio skysto molekulinio vandenilio sluoksnis. Po juo yra apie 44 000 km storio metalinis vandenilis ir 10 000 km spindulio branduolys, sudarytas iš silikatų, susimaišiusių su vandens, amoniako ir metano ledais. Temperatūra centre turėtų būti apie 25000°C.
Jupiteris spinduliuoja 2 kartus daugiau energijos, negu gauna iš Saulės. Greičiausiai tai vyksta dėl milžiniškos planetos traukimosi, kurio metu išsiskiria šiluma.
Planeta yra stiprus radijo bangų šaltinis. Jos magnetinis laukas apie 20 kartų stipresnis negu Žemės. Sukimosi ašis beveik statmena orbitos plokštumai, dėl to ten beveik nesikeičia metų laikai.
Aplink Jupiterį yra iš Žemės nematomas ledo gabalėlių ir dulkių žiedas, kuris kartu su 52 palydovais juosia šią planetą. Keturi palydovai - Ija, Europa, Ganimedas, Kalista (atrasti Galileo Galilėjaus 1610 metais), didesni už mūsiškį Mėnulį. Kiti palydovai yra žymiai mažesni. Pats didžiausias iš mažųjų - Amaltėja - yra 260 km skersmens, patys mažiausieji, atrasti 2001 m - vos 2 km. Beje, tais metais Jupiteris savo palydovų kolekciją „papildė“ net 11 naujų palydovų.
1979 metais „Voyager 1“ darytose nuotraukose buvo pastebėtas Jupiterio žiedas (vėliau paaiškėjo, kad visos didžiosios planetos turi žiedus). Jupiterio žiedų sistema yra 100 - 200 tūkst. km atstumu nuo Jupiterio centro ir į juos pakliūna trijų palydovų - Metijos, Adrastėjos ir Amaltėjos orbitos. Lyginant su Saturno žiedu, Jupiterio žiedas yra siauresnis - tik 7000 km pločio.

Jupiterįo sistemą tyrinėjo „Pioneer 10“ bei „Pioneer 11“ (1973-74 m.), „Voyager 1“, „Voyager 2“ (1979 m.), „Galileo“ (1995-2003 m.) ir „Cassini“ kosminiai aparatai.

Jupiterio vaizdai

Jupiterio palydovai

4 didžiųjų palydovų realus išsidėstymas aplink Jupiterį