Jupiterio palydovai


Apletas demonstruoja keturių Jupiterio palydovų - Kalistos, Ganimedo, Ijos ir Europos - realią padėtį. Jei palydovas tuo metu yra pasislėpęs už Jupiterio, jo vardas parodomas raudona spalva, jei palydovo fone yra Jupiteris, palydovo vardas parodomas geltona spalva.
Originalus apletas paimtas iš http://www.nightskyobserver.com/skynotes.htm