Neptūnas

Neptūnas — aštuntoji, plika akimi nematoma Saulės sistemos planeta. Galimą jos buvimo vietą apskaičiavo astronomai anglas Džonas Adamsas (Adams) ir prancūzas Urbenas Leverjė (Leverrier), pastebėję Urano skriejimo trikdymą. 1846 m. vokiečių astronomas Johanas Gale (Galle), nukreipęs teleskopą į tą dangaus sritį, kurią nurodė Dž. Adamsas ir U. Leverjė, atrado naują planetą — Neptūną.
1989 m. pro Neptūną praskriejusios automatinės kosminės stoties „Vojadžeris-2" perduoti duomenys rodo, kad Neptūną gaubia tanki, audringa molekulinio vandenilio, helio ir metano atmosfera, kurioje plaukioja amoniako ir vandens kristalų debesys. Neptūne pučia patys stipriausi iš visų Saulės sistemos planetų vėjai. Protarpiais jų greitis siekia net 500—700 m/s. Pietiniame planetos pusrutulyje gerai matyti tamsi dėmė didumo sulig Žeme. Ji primena Didžiąją Raudonąją Dėmę Jupiteryje. Šis milžiniškas sūkurys pavadintas Didžiąja Tamsiąja Dėme.
Neptūno paviršių greičiausiai dengia plonas amoniako ir metano vandenynas, kurio temperatūra vos -214 "C. Giliau yra apie 3500 km storio vandens, amoniako ir metano ledo sluoksnis, o centre — apie 20500 km spindulio to paties ledo ir silikatų branduolys.
Planeta turi penkis iš Žemės nematomus žiedus ir silpną magnetinį lauką.
Aplink Neptūną skrieja 8 palydovai. Du iš jų, Tritonas ir Nereidė, įžiūrimi pro teleskopą, kitus atrado automatinė kosminė stotis „Voyager".

Neptūnas ir palydovai

Neptūno sukimasis Neptūno sukimasis pagal HST nuotraukas 1996 m. Būtina mpg formato peržiūros programa

Neptūno palydovas Aplink planetą sukasi antrasis pagal dydį palydovas Protėjas, 1989 m atrastas „Voyager 2“. Būtina mpg formato peržiūros programa

Tritonas Tai didžiausias planetos palydovas, kuriame rasta veikiančių geizerių, išmetančių skystą azotą iki 8 km aukščio. Būtina mpg formato peržiūros programa