Plutono vaizdai

Plutono atradėjas Klaidas Tombo (Clyde Tombaugh). Plutono (kairėje) ir Charono nuotrauka, gauta „Voyager“ kosminio aparato.
Plutonas ir Charonas. Hablo kosminio telekopo nuotrauka. Plutono ir Charono palyginamieji dydžiai.