Saturnas

Planeta plika akimi dangaus skliaute matoma kaip gelsva žvaigždė, kurios spindesys priklausomai nuo planetos nuotolio kinta nuo 0,4 iki 1,3 ryškio. Saturnas, kaip ir Jupiteris, neturi kieto paviršiaus. Po storu debesų sluoksniu prasideda 32 000 km storio skysto molekulinio vandenilio. Dar giliau yra 12 000 km storio metalinio vandenilio sluoksnis, o po juo — 16 000 km spindulio branduolys, sudarytas iš silikatų bei vandens, metano ir amoniako ledų. Saturno centre temperatūra turėtų būti apie 20 000 °C.
Saturnas spinduliuoja 2,5 karto daugiau energijos, negu gauna iš Saulės. Matyt, tai vyksta dėl to, kad traukdamasis Saturnas (kaip ir Jupiteris) išskiria energiją. Saturno atmosfera sudaryta iš mol. vandenilio (96,3 % tūrio), helio (3,25 %), metano, amoniako, etano ir kitų dujų. Paviršių ištisai dengia amoniako, vandens, ir amonio hidrosulfido kristalėlių debesys, matoma šviesių ir tamsių juostų, juosiančių planetą lygiagrečiai su pusiauju, vėjas ties pusiauju pučia iš vakarų į rytus ~400 m/s greičiu. Atmosferoje daug sukūrių.
Įdomiausias Saturno elementas — pusiaujo plokštumoje planetą juosiantys žiedai, kuriuos 1610 m. pastebėjo G. Galilėjus, bet manė, kad tai palydovai. 1656 m. Ch Huigensas įrodė, kad tai žiedai. Yra žinomi 7 pagrindiniai žiedai, sudaryti iš daugybės įvairaus dydžio ledo gabalėlių, kurie aplink planetą skrieja tarsi maži mėnuliukai. Bendras žiedų plotis siekia daugiau kaip 400 000 km, o storis — vos l km. Automatinė kosminė stotis „Voyager" pateikė informacijos, kad svarbiausi žiedai susideda iš siauresnių žiedų ir atrodo lyg ilgai grojanti plokštelė.
Saturnas turi 30 gamtinių palydovų. Didžiausias jų — Titanas — dydžiu nenusileidžia Merkurijui. Tai vienintelis Saulės sistemos planetų palydovas, turįs 250 km storio atmosferą, sudarytą daugiausia iš azoto.
Saturno magnetinis laukas vos keletą kartų stipresnis už Žemės magnetinį lauką.
Saturną iš arti tyrinėjo „Pioneer 11“ (1979 m.), „Voyager 1“ ir „Voyager - 2“ (1981 m.) bei „Galileo“ (1995-2003 m.). „Cassini“ kosminis aparatas Saturną pasieks 2004 m.

Saturno vaizdai

Saturno palydovai

Saturno sukimasis Būtina mpg formato peržiūros programa.

Saturno žiedai Saturno žiedų plokštumo kitimas. Dėl šios priežasties Saturno žiedai iš Žemės ne visadamatomi gerai. Būtina mpg formato peržiūros programa.