Mėnulio fazės


Apletas parodo Mėnulio fazes ir jų kitimą. Fazė yra nusakoma (tik šiame pavyzdyje) skaičiais nuo 0 iki 1:

0.0 - pilnatis; 0.25 - delčia; 0.5 - jaunatis; 0.75 - priešpilnis; 1.0 - pilnatis.

Fazė Fazės pavadinimas Komentarai
0.0 Jaunatis Mėnulis yra tarp Žemės ir Saulės, kulminuoja vidurdienį, nematomas.
0.5 Priešpilnis Mėnulis yra 90 laipsnių į rytus nuo Saulės, kulminuoja 18 h vietiniu laiku, matyti jo dešinysis pusrutulis.
1.0 Pilnatis Mėnulis yra priešingoje pusėje negu Saulė, kulminuoja vidurnaktį, matyti visas jo skritulys.
0.5 Delčia Mėnulis yra 90 laipsnių į vakarus nuo Saulės, kulminuoja 6 h vietiniu laiku, matyti jo kairysis pusrutulis.

Mėnulio užtemimas gali vykti tik esant pilnaties fazei., kai Mėnulis pakliūna į Žemės šešėlį ir pusšešėlį.