Galaktikų rūšys

Astronomijoje naudojama dar XX a. pradžioje E. Hablo pasiūlyta galaktikų klasifikacija. Pagal formą ir kitas savybes jos skirstomos į tris dideles klases: spiralines (S), elipsines (E)ir netaisyklingąsias galaktikas (I). Spiralinės galaktikos skirstomos į skersines spiralines (SB) ir lęšines galaktikas (S0).

Spiralinė galaktika M104 (Sombreras) Mergelės žvaigždyne. Elipsinė galaktika M87 (NGC 4486). Netaisyklinga galaktika M82.

Spiralinės galaktikos yra plokščio disko formos. Jos turi centrinį telkinį ir aplink jį besisukančias spiralines vijas. Kai kuriose šios klasės galaktikose vijos labai menkos, o centras didelis, kitoms būdingi ryškios plačios vijos ir neryškus ar net neįžiūrimas centras. Dalis šios klasės galaktikų turi skersę - per centrą nusitęsusią šviečiančią juostą, nuo kurios galų driekiasi dvi vijos.
Viena iš didžiausių ir, matyt, gražiausių spiralinių galaktikų yra mūsų Paukščių Takas, arba tiesiog Galaktika. Savo dydžiu ir forma ji panaši į žinomą kaimynę iš tos pačios galaktikų grupes - Andromedos galaktiką, tik musiškės Galaktikos vijos ryškesnės.
Elipsinės galaktikos - tai rutulio arba elipsoido formos žvaigždžių kamuoliai, jų dydis - nuo nykštukių (kosminiais masteliais) ligi supermilžinių. Žvaigždžių tankis elipsinėse galaktikose didesnis negu spiralinėse ar netaisyklingosiose galaktikose, tad išskyrus pačias artimiausias elipsines galaktikas, jose pavienių žvaigždžių išskiriama mažai arba visai neišskiriama. Vis dėlto iš šių galaktikų spektrų galima pasakyti, kad jas sudaro senos ir vidutinio amžiaus žvaigždės. Elipsinėse galaktikose yra likę mažai tarpžvaigždinės medžiagos debesų, iš kurių gali susiformuoti naujos žvaigždės. Tokioje galaktikoje žvaigždės sukasi aplink jos centrą netvarkingai, įvairiomis kryptimis. Daugiausia elipsinių galaktikų stebima galaktikų grupių centruose ir kitose didesnio tankio srityse.
Netaisyklingosios galaktikos - tai žvaigždžių sistema, kurios forma netvarkinga. artimiausios netaisyklingosios galaktikos - tai Didysis ir Mažasis Magelano Debesys.

Galaktikų fotografijos

Kiaušinio ūkas Pagal HST nuotraukas labai įdomios formos planetiškasis ūkas CRL 2688 Gulbės žvaigždyne. Iš centrinės žvaigždės, kuri yra užtamsinta dulkių kokono, sklinda keturi spinduliai, sudarydami x formą. Visas šis vaizdas yra įterptas į apskritą sluoksniuotą ūką, sudarytą iš daug koncentrinių apskritimų. Būtina mpg peržiūros programa. Failo dydis 0.4 Mb.

Galaktikų susidūrimas Demonstracinis apletas.