Kvazarų vaizdai

Rentego spinulių kosminės observatorijos nuotrauka: kvazaras PKS 1127-145 Pirmasis atrastas kvazaras 3C273. Jis atrastas 1960 metais, o tyrimai paskelbti porą metų vėliau.

 

Kentauro A (Centaurus A) objektas: galingas radijo bangų šaltinis, tai susidūrusios dvi galaktikos: didelė elipsinė ir maža spiralinė. Parodyta tik centrinė dalis (viršuje). Apatinėje nuotraukoje kairėje: vaizdas optiniame diapazone, centre - radijo bangų diapazone, dešinėje - bendras. Šaulio žvaigždyne esantis kvazaras pasislėpė už kitų objektų.
Galaktikos M87 vaizdai skirtingose spektro dalyse: rentgeno (viršuje), radijo (kairėje) ir optiniame (dešinėje). Kvazarų atradėjas Maarten Schmidt.