Trečiasis Keplerio dėsnis


Trečiasis Keplerio dėsnis: planetų skriejimo apie Saulę žvaigždinių periodų kvadratai proporcingi jų orbitų didžiųjų pusašių kubams.

Apletas demonstruoja Merkurijaus (mėlyna spalva), Veneros (oranžinė spalva) ir Žemės (žalia spalva) planetų sukimąsi apie Saulę. Centre - geltona Saulė. Atstumas ir apsisukimo laikas pateikiami išlaikant proporcijas. Atkreipiame dėmesį į Veneros ir Žemės orbitų panašumą į apskritimus (Šių planetų ekscentricitetai 0.0068 ir 0.0167 atitinkamai), arčiausios planetos - Merkurijaus - orbita yra elipsinė ir tai yra pastebima ( ekscentricitetas - 0.2056 ). Didieji šių planetų orbitų pusašiai - 0.3871, 0.7233 ir 1 A.V. atitinkamai. Laikas pateikiamas paromis ir po 365 parų pradedamas skaičiuoti nuo nulio. Taip pat apletas iliustruoja ir pirmąjį Keplerio dėsnį, teigiantį kad, kiekviena planeta skrieja aplink Saulę elipse, kurios viename židinyje (visų planetų jis bendras) yra Saulė.

Planetų lentelė
Planeta Sukimosi periodas Apsisukimo periodas  Didysis pusašis (AV) Ekscentricitetas
apie Saulę (metai) apie savo ašį
Merkurijus 0.241 58.6 dienos 0.387 0.206
Venera 0.615 243 dienos 0.723 0.007
Žemė 1.00 23 h 56 m 4 s 1.00 0.017
Marsas 1.88 24 h 37 m 23 s 1.524 0.093
Jupiteris 11.86 9 h 50 m 5.203 0.048
Saturnas 29.46 10 h 25 m 9.54 0.056
Uranas 84.01 710 h 50 m 19.18 0.04
Neptunas 164.79 16 h 30.07 0.008
Plutonas 248.43 6.4 dienos 39.44 0.249