Tariamasis žvaigždžių judėjimas


Kai skaičiuojama žvaigždžių padėtis, tai nusakomi du kampai - rektascencija ir deklinacija. Žemė sukasi apie savo ašį, taigi žvaigždžių padėtis priklauso nuo stebėjimo vietos (geografinė platuma ir ilguma) ir nuo stebėjimo laiko (data ir laikas). Šiuo apletu demonstruojama, kaip žvaigždžių padėtis priklauso nuo aukščiau minėtų parametrų. (Atkreipiame demėsį į tai kad, įvedus tekstiniuose laukeliuose duomenis, patvirtinama su Enter klavišu). Stop klavišo paspaudimas gražina duomenis į pradinę būseną. Pradėti/Pauzė paspaudimas imituoja/stabdo žvaigždžių regimąjį judėjimą.
Galima pasinaudoti Parodyti galimybe ir modelyje pamatyti įvairius taškus ir atstumus.

Apletas panaudotas autoriui Walter Fendt leidus http://www.walter-fendt.de/a14d/